Line Official
Banner

เพิ่มเพื่อน

Facebook

Content View Hits : 130622
LIVE Chat

WE ARE (THAIBIB)

เรา เป็นผู้ผลิต BIB หรือ เบอร์ สำหรับนักกีฬา ประเภทต่างๆเช่น วิ่ง จักรยาน  หรือ กิจกรรม  กีฬา สำหรับภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการผลิตเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมของตนด้วยความ แตกต่างทางด้านการพิมพ์  ที่สามารถ ระบุบ  รายละเอียด  ประเภทชื่อ และ คุณลักษณะเฉพาะ ต่างๆ เฉพาะตัวของนักกีฬา ที่แข่งขัน หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำให้ แยกแยะประเภทของ กลุ่ม ทีม รุ่น หรือเชื้อชาติได้อย่างชัดเจน ทำให้รูปแบบการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆของท่านเป็นไปได้อย่างมีระบบ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผน ถูกต้องได้คุณภาพสมบูรณ์

และ ด้วย คุณสมบัติเฉพาะ พิเศษ ของระบบพิมพ์ และ ที่ทนต้องความชื้น และน้ำ ได้โดยไม่เกิดการจางเลือนหาย หรือ ปลอมแปลง ได้ ทำให้ เรา Thai bib มีความภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณท์ของเราต่อผู้ที่สนใจและรับเราเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกเพื่อการประกอบกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพความสมัครสมานสามัคคีใน กิจกรรมของท่านต่อๆไป